Forum novic

Prof. dr. Vladimir Osolnik

Prof. dr. Vladimir Osolnik

by Bajec Klemen -
Number of replies: 0

V petek, 11. 1. 2019, bo ob 11.45 v predavalnici predavanje prof. dr. Vladimirja Osolnika o evropski romantiki ter južnoslovanski književnosti v tem času. Poseben poudarek bo na delu Petra Petrovića Njegoša in povezavah s slovensko romantiko.

Vabljeni predvsem 2. letniki. S predavanjem dopolnjujemo znanje o tem obdobju.

Prof. dr. Vladimir Osolnik je končal študij jugoslovanskih književnosti in primerjalne književnosti v Beogradu, nato je bil urednik znanstvenega tiska pri Partizanski knjigi. 15 let je bil na Kulturnem ministrstvu, kjer se je ukvarjal z založništvom in knjižničarstvom. Od 1987 pa je bil zaposlen kot redni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani.  Doktoriral je s tezo Literarna zgodovina o Petru Petroviću Njegošu.

Ukvarja se predvsem z vplivi slovenske literature na jugoslovanske in obratno. Sodeloval je pri pripravi slovenskega vojaškega slovarja, pri zasnovi zbirk Pogledi ter Znameniti Slovenci.

Izdal je več monografij o Murnu, Petru Petroviću Njegošu.

S svojimi prispevki sodeluje  v številnih revijah v Sloveniji in drugih južnoslovanskih revijah.

Jana Ozimek