Forum novic

Ljubljanske mreže info točk

Ljubljanske mreže info točk

by Klemen Bajec -
Number of replies: 0

Spoštovane dijakinje in dijaki!

Obveščamo vas, da bodo v sredo 28. novembra 2012, tako kot lansko leto, v tretji etaži šole, člani Ljubljanske mreže info točk za vas pripravili predstavitev informativnih vsebin, z namenom osveščanja mladih o sodobnih družbenih dogajanjih. 

Ljubljanske mreže info točk je mreža devetih organizacij, ki izvaja brezplačno informiranje za mlade z namenom osveščanja mladih o sodobnih družbenih dogajanjih, spodbujanje njihove aktivne participacije, evropskega državljanstva in družbene vključenosti. Med informativne vsebine, ki jih zbiramo in brezplačno posredujemo sodijo (ne)formalno izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje, prostovoljno delo, natečaji in razpisi, prosti čas, zdravje, lokalne organizacije in službe za mlade, razvoj mladinskega dela, evropske informacije (Eurodesk, EVS…)… Vse informativne vsebine, ki jih brezplačno posredujemo mladim so brezplačne in nekomercialne narave. 

Kljub brezplačni informativni dejavnosti in relativno velikemu številu prejemnikov spletnih informatorjev e-NAMIG in e-INFO pa opažamo, da informacije še vedno prejmejo predvsem mladi, ki so že vključeni v mladinske organizacije ali so sami že aktivni iskalci informacij, v manjši meri pa le-te dosežejo neorganizirano mladino in mlade z manj priložnostmi. Ker je naše poslanstvo omogočati dostopnost informativnih vsebin vsem mladim ne glede na njihov položaj v družbi, smo zasnovali projekt Ljubljanska mobilna info točka, v katerem izvajamo informiranje za mlade na terenu z uporabo mobilne enote.

Mobilna točka  z mladimi informatorji – prostovoljci, bo na voljo med odmorom. 

Šolska svetovalna služba