Forum novic

Vračanje učbenikov

Vračanje učbenikov

by Deleted user -
Number of replies: 0

Dijaki vrnejo učbenike v akvarij pri šolski knjižnici v: 

ponedeljek, 11.6. in 18. 6. od 12.35 - 15.00, 
torek, 19.6. od 7.40 - 11.00,
sredo, 13.6. in 20.6. od 12.35 - 14.30, 
četrtek, 14.6. od 9.40 – 11.00 in 
petek, 15.6. od 7.40 – 11.00. V primeru, da imajo izposojen učbenik, ki ga bodo potrebovali tudi naslednje leto, lahko zgolj podaljšajo izposojo še za eno leto. V tem primeru učbenika seveda ni potrebno še enkrat naročati, izposojevalnina pa se obračuna avtomatsko.

Zadnji rok za vračilo učbenikov je 20.6.. Po tem datumu šola dijakom izda pisne opomine.

Če dijaki učbenik izgubijo, so v računovodstvu šole dolžni poravnati razliko do polne nabavne cene učbenika. Dokazilo o plačilu predložijo skrbnici učbeniškega sklada, da stornira izposojo.