Forum novic

Ocene praktičnega dela mature 2012

Ocene praktičnega dela mature 2012

by Deleted user -
Number of replies: 0

Maturanti.

18. maj je rok, ko dijaki izveste oceno oz. število točk, ki ste jih dosegli pri praktičnem delu maturitetnih predmetov. Šifro dijaki dobite pri razredni predstavnici za maturo ali tajnici ŠMK. Število možnih točk (absolutno): geo – 20, inf – 40, kem – 80, fiz – 20,  bio – 20, fil – 22, psi – 20, soc – 20, zgo – 20, uzg – 30.

Na točke praktičnega dela mature lahko v treh dneh po objavi rezultatov podate ugovor. Rok za ugovor (po maturitetnem koledarju): 21. maj 2012 (ponedeljek)

Zakon o maturi: 49. člen (ugovor na točke praktičnega dela maturitetnega izpita splošne mature)

Kandidat lahko v treh dneh po seznanitvi s točkami, doseženimi pri praktičnem delu maturitetnega izpita, vloži obrazložen ugovor na točke pri šolski maturitetni komisiji za splošno maturo.

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru v dveh dneh od prejema ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen, lahko spremeni točke na podlagi dokumentacije ali imenuje tričlansko komisijo, ki v treh dneh ponovno oceni praktični del izpita.

Odločitev šolske maturitetne komisije za splošno maturo in ocena komisije iz prejšnjega odstavka sta dokončni.

Tanja Cvirn Pavlin, tajnica ŠMK