Forum novic

Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih

od Izbrisan uporabnik -
Število odgovorov: 0
Inštitut Jožef Štefan vabi dijake k sodelovanju v kategorijah: dokumentarni film, kratki film, predavanje ali znanstveni poizkus, posnetek znanstvenega poizkusa z mobilnim telefonom (do 2 min.). Rok oddaje: 28.2.2011. Primeri iz 2010: http://videolectures.net/rtk2010_ljubljana/ 
Kriteriji ocenjevanja, formati, dolžine, tehnične zahteve na: http://rtk.ijs.si/2011/video.html
Pomoč v kabinetu za informatiko.