Forum novic

Predmaturitetni preizkus iz angleščine

 
ba=C
Predmaturitetni preizkus iz angleščine
par Klemen Bajec, ponedeljek 17 februar 2014, 17:19
 
V ponedeljek, 24. februarja 2014 ob 8.00, bo potekal predmaturitetni preizkus iz angleščine. Maturanti boste pisali po pravilih mature IP1 in IP2, ki vsebuje slušno razumevanje.
Šola bo odprta ob 7.30. V avli pri dežurnem dijaku bo objavljen razpored po učilnicah in sedežni red. V učilnicah morate biti ob 7.50, ko bodo dežurni učitelji dali navodila za pisanje. S seboj v učilnico prinesete dovoljene pripomočke za pisanje in osebni dokument. 
Natančnejša navodila najdete v spletni učilnici matura!
Po pisanju nadaljujete s poukom izbirnih predmetov in po urniku. Imate 5 ur pouka. 

Vse  dobro,
Tanja Cvirn Pavlin, tajnica ŠMK