Forum novic

Obvestilo za maturante

Obvestilo za maturante

by Bajec Klemen -
Number of replies: 0

Maturanti.

Rok za oddajo seminarskih nalog in poročil laboratorijskega ter terenskega dela je 20. april 2012. Vložišče je v tajništvu šole ali po pošti (datum/žig oddaje je 20. april).

Prosim, da poročila za laboratorijske vaje oddate v zalepljeni kuverti A4, na kateri sta vaše ime in priimek, predmet, za katerega oddajate poročila ter ime in priimek mentorja/ice. V kuverti naj bo tudi seznam opravljenih vaj z izjavo o opravljanju vaj in avtorstvu poročil (Obrazec v prilogi).

Kandidati, ki oddajate nalogo za informatiko, pa ta ni v tiskani obliki, daste v kuverto nosilec naloge in izjavo o naslovu naloge in avtorstvu (Obrazec v prilogi). 

Prejeli boste potrdilo o oddanem gradivu.

18. maja 2012 bo na oglasni deski za maturo pod šiframi objavljeno število točk, ki ste jih dosegli na internem delu. Svojo šifro boste dobili pri razrednem predstavniku za maturo ali tajnici ŠMKSM.

V treh dneh (21. maj 2012) lahko vložite ugovor zoper število točk, doseženih pri praktičnem delu maturitetnega izpita v spomladanskem roku. Morebiten ugovor naslovite na Šolsko maturitetno komisijo.

(Uredil/a Tanja Cvirn Pavlin - izvorna oddaja ponedeljek, 16. april 2012, 17:20)