Forum novic

Ljubljanska mreža info točk za mlade

Ljubljanska mreža info točk za mlade

by Bajec Klemen -
Number of replies: 0

Spoštovane dijakinje in dijaki!

Vabimo vas, da si ogledate predstavitev INFO CENTRA ŠKUC v času od 9.30 do 14.30, v sredo 26. 10. 2011 v tretji etaži šole. Prostovoljci vam bodo na voljo z odgovori na vaša vprašanja.

 

Ljubljanska mreža info točk je mreže šestih organizacij, ki izvaja brezplačno informiranje za mlade z namenom osveščanja mladih o sodobnih družbenih dogajanjih, spodbujanje njihove aktivne participacije, evropskega državljanstva in družbene vključenosti. Med informativne vsebine, ki jih zbiramo in brezplačno posredujemo sodijo (ne)formalno izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje, prostovoljno delo, natečaji in razpisi, prosti čas, zdravje, lokalne organizacije in službe za mlade, razvoj mladinskega dela, evropske informacije (Eurodesk, EVS…)… Vse informativne vsebine, ki jih brezplačno posredujemo mladim so brezplačne in nekomercialne narave.

 

Šolska svetovalna služba