Forum novic

Učbeniki in potrdila o šolanju

 
ba=C
Učbeniki in potrdila o šolanju
par Klemen Bajec, ponedeljek 29 avgust 2011, 10:09
 
Vabimo dijake, da dvignejo knjige iz učbeniškega sklada pred četrtkom in da hkrati v tajništvu dvignejo potrdila o šolanju za šolsko leto 11/12.